Name list of the students who have obtained the Transfer Certificate during the Academic year 2019 – 2020

S. NoStudents NameClass
1S Sree KrushI
2S Abi NandhanaI
3V Nikhil SaivelI
4S ArjithI
5S ArjithaI
6M K AaditI
8.U AkshadhaI
9L YashmithaII
10M Sanaa SiminIII
11A Amirtha VarshiniIII
12L JeevikhaIV
13V Sanju KrishnaIV
14M P NavayuvanIV
15A Kavin KrithickIV
16B Barhana FathimaIV
17S Mohamed Athif AliIV
18J Adabala SudhasriIV
19S Dharun SanjayV
20S OviyaV
21K Dharun RajV
22R Keerthi SreeV
23S KarthikV
24B Vijay BalaV
25B  YogeswaranV
26K K Avanthiga SriVI
27S B ArsheyaVI
28M AnjaneshVI
29B SelvendranVI
30S AparnaVI
31K SaamirdeenVII
32V SanthoshVII
33V ShakthiVIII
34V SanjayVIII
35R Praveen SundarVIII
36N DharshiniVIII
37B KrishikkaVIII
38V ShasvithVIII
39B PragadeeswaranVIII

                                    Total Number of students obtained TC: 39

Name list of the students who have obtained the Transfer Certificate during the Academic year 2020 – 2021

S. NoStudents NameClass
1.Rakshit RaushanI
2.Muhammed Thalha M SI
3.Jessica Rani VI
4.Saisrijan RI
5.Srinivas Naik Ramavath HI
6.Hasini SI
7.Jai Yohith TII
8.Sugirthana AII
9.Marzooqa AII
10. Mohamed Zajeer SIII
11.Hasna MIII
12.Afiq AIII
13.Bala Sujay RIII
14.Gatleen Greta JIII
15.Mohamed Yusuf AIII
16.Dhanishka MIII
17.Sri Arjun Karthi GIV
18.Daniella Cheryl D HIV
19.Kishore Kumar MIV
20.Sharanya RIV
21.Mohamed Wasim RIV
22.Mohamed Afeef AIV
23.Mohamed Fayaz SIV
24.Yogesh RV
25.Ram kishore NV
26.Prithivi Raj MV
27.Jeffery Lal JV
28.Vinaya Sri GV
29.Isaac Prince PV
30.Harish Balaji GV
31.Ponmalar AVI
32.DhanaaDhiban AVI
33.Thileepan MVI
34.Aatish RVII
35.Varsha NVII
36.Mohamed Hasan MVII
37.Sanath Kanna YVII
38.Bala Surya RVII
39.Deborah Carol D HVII
40.Angelina Princy PVII
41.Hari Sri K GVIII
42.Fahmeetha Begum KVIII
43.Harijayanth MVIII
44.Vetri Vel PVIII
45.Haritha PVIII
46.Maninthar Sri KVIII
47. Deepan Kishore Kanna K G IX

Total Number of students obtained TC: 47

TRANFER CERTIFICATE